Pokusil se o útěk z psychiatrického oddělení

Ve středu 5. dubna po třetí hodině odpoledne prováděla smíšená hlídka strážníka a policisty běžnou kontrolní činnost v ulici B. Němcové. Ve chvíli, kdy hlídka projížděla okolo areálu nemocnice, tak byla zastavena a požádána o pomoc s pacientem psychiatrického oddělení, který se pokusil o útěk.

Osmačtyřicetiletý pacient se neustále pokoušel vymanit se sevření personálu a z místa utéct. Strážník proti muži použil donucovací prostředky a nasadil mu služební pouta. Poté hlídka asistovala u doprovodu muže zpět na pokoj psychiatrického oddělení, kde byl předán do péče lékařů.