Poděkování za zajištění odstranění vozidla

Paní M. N. oznámila odstavené vozidlo v ulici Nemanická, které zde stálo beze změny více než 2 měsíce a bránilo ve výhledu při bezpečném výjezdu ze zahrady.

Městské policii poděkovala za řešení situace:

"Ráda bych tímto poděkovala za dobrou práci městské policie a bleskové řešení situace. Ještě týž den bylo vozidlo z naší ulice dotaženo."

S přáním hezkého dne

M. N.