Poděkování za pomoc strážníků v úředních hodinách odboru dopravy

Vážený pane primátore,

chtěl bych Vás informovat a poděkovat za pomoc kolegů z Městské policie, kteří nám v úřední dny zajišťují pořádek, klid a bezpečnost na evidenci vozidel. V pondělí a středu, kdy jsou zde velké fronty čekajících a nervózních klientů, jsou strážníci MP nepostradatelní pro udržení pořádku a klidu. Bez jejich pomoci a organizace vpouštění klientů bychom se neobešli.

Chtěl bych za to kolegům z MP upřímně poděkovat, aby věděli, že si toho vážíme a také abyste to věděl Vy, jako jejich nadřízený.

Poděkování si zaslouží i vrátní, kteří  se snaží také o zajištění pořádku a postupného vpouštění. A musí si vyslechnout také hodně nepříjemných slov od některých čekajících.

Děkuji

J. M.