Poděkování za dohled strážníků v areálu letní plovárny

Vážený pane primátore,

s potěšením bych Vám rád poděkoval za činnost městské policie v průběhu letošního léta. Po celou letní sezonu byla spolupráce s městskou policií na výborné úrovni a její strážníci nám několikrát významně pomohli jak při řešení konfliktů při odbavování odcházejících klientů, tak při zajišťování pořádku v areálu letní plovárny. Rád konstatuji, že pomoc ze strany městské policie při zajišťování pořádku a bezpečnosti na letní plovárně byla na profesionální úrovni. Věřím, že i v příštích letech bude tato spolupráce pokračovat.

S pozdravem

Ing. Tomáš Novák

ředitel, Sportovní zařízení města České Budějovice