Poděkování strážníkům za součinnost oddělení sociálně právní ochrany dětí

Dobrý den pane Bohoňku,

chtěla jsem poděkovat za součinnost vašich strážníků při našem náročném pátku a sobotě, kdy jsme řešili umístění nezletilého D. na dětské JIP nemocnice ČB a následně zpět. Dále pak při pátečním případu dítěte, kde jste kolegyním poskytovali skoro celý den pomoc při zajištění bezpečného prostředí pro toto dítě.

Vážíme si vaší spolupráce při převozu nezletilého chlapce do nemocnice a zpět – bez vaší pomoci bychom nemohli péči o nezletilého zajistit.

Všichni kolegové z MP, kteří se v pátek a sobotu na těchto úkonech OSPOD podíleli, byli velmi vstřícní a našim pracovníkům OSPOD velmi pomohli.

Chtěla jsem proto za OSPOD poděkovat vašim kolegům za spolupráci a za podporu při nelehkých výkonech OSPOD.

Vážíme si vaší spolupráce a děkujeme vám za pomoc.

 

Přeji hezké a pokud možno i klidné dny

 

Mgr. Eva Kuzbová

Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí

Magistrát města České Budějovice