Poděkování strážníkům za poskytnutí první pomoci

Vážený pane Bohoňku,

dovolte, abych poděkoval Vašim zaměstnancům, kteří dnes ráno zasahovali při resuscitaci pana J.C.na náměstí u kašny v Českých Budějovicích.

Byl jsem svědkem naprosto profesionálního přístupu všech tří zaměstnanců Městské policie ČB, kteří se v 8 hodin ráno pokoušeli oživit pana J.C.

Přesto, že se návrat do života nezdařil poté už ani záchranářům a pan J.C. umřel ,snaha Vašich lidí na mně zanechala velký dojem. Jejich důstojný a profesionální přístup k jednomu z našich klientů Terénního programu Městské Charity si rozhodně zaslouží poděkování a z mé strany, alespoň touto cestou.

Děkuji Vám, s pozdravem

 

Vít Fialka, ředitel

Městská charita České Budějovice

tel. 387 718 202; 731 604 500

http://www.mchcb.cz