Poděkování strážníkům za pomoc při ztrátě klíčů

Prosím, vyjádřete VELIKOU pochvalu vašim příslušníkům MP. Jedná se o paní policistku a pana policistu.Bohužel jsem si nezapamatovala jejich osobní číslo.

Dne 8. 9. 2020 vykonávali dozor před ZŠ Pohůrecka - Suché Vrbné. Byli mi velmi nápomocní při řešení ztráty klíčů od domu.

Děkuji za jejich laskavost a ochotu.

H. V., České Budějovice