Poděkování strážníkům

Vážený pane Bohoňku,

dovolte mi, abych touto cestou co nejsrdečněji poděkoval za Vaši podporu a pomoc během letošní Tříkrálové sbírky, konané Městskou charitou v Českých Budějovicích dne 5. 1. 2017.

Velice si vážím svědomité práce vašich strážníků, a proto děkuji za to, že nám každoročně vycházíte vstříc a pomáháte nám s organizací našich akcí. Bez Vaší účasti by akce nebyla dokonalá.

Závěrem bych chtěl znovu poděkovat za vynikající spolupráci a pevně věřím, že tato spolupráce bude trvat i v dalších letech.

S úctou a srdečným přáním všeho dobrého,

Mgr. Josef H.