Poděkování Policie ČR asistence prevence kriminality za pomoc při šetření trestného činu

Touto cestou bych chtěl poděkovat za umožnění spolupráce s asistentkou prevence kriminality Městské policie České Budějovice, která nejen mně, ale i jiným kolegům z Dopravního inspektorátu České Budějovice zásadně pomohla k řádnému objasnění několika trestných činů v dopravě tím, že nám ochotně, řádně a hlavně rychle byla ochotna v rámci výkonu služby provést úkon spočívající v tlumočení z jazyka ukrajinského do českého a naopak. Snaží se spolupracovat i nad rámec svých povinností při pátrání po muži ukrajinské národnosti, který je podezřelý z trestného činu. Věřím, že díky její spolupráci bude možné po navrácení prověřovaného do České republiky dále v řízení pokračovat a řádně ho postavit přes soud.

 

Za celý Dopravní inspektorát

nprap. František Pešek

vrchní inspektor

ÚZEMNÍ ODBOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dopravní inspektorát