Poděkování DoD Teplárna

Vážený pane magistře,

ráda bych Vám poděkovala za účast týmu Městské policie na našem sobotním DOD. Vaše nabídka aktivit návštěvníky velmi bavila, ostatně vysoká návštěvnost stanoviště městské policie mluvila za vše. Obdivovala jsem energii, se kterou jste se zájemcům a jejich dotazům věnovali.

Počasí nám vyšlo, poprvé za všechny ročníky přišlo rekordních téměř 10 000 lidí, parní vlak ve spojitosti s NDŽ si lidé nenechali ujít.

 

Mějte se hezky a těším se na další spolupráci!

S pozdravem

Bc. B. K.