Poděkování

Vážený pane řediteli,

 

chtěl bych touto cestou poděkovat vašim zaměstnancům MP ČB za vstřícný přístup při řešení dopravní obslužnosti v ulici Riegrova v době konání investiční akce v naší škole-Realizace ochrany proti holubům, která se uskutečnila v minulém týdnu. Potřebovali jsme zajistit průjezd nákladní plošiny pro montáž těchto zabezpečení na fasádu objektu školy. Vaši zaměstnanci nám byli velmi nápomocni operativně vyřešit tento příjezd NA do školy. Zároveň přístup pracovníků MP při koordinaci pohybu osob před školou je chválihodný.

 

Děkuji za spolupráci, s pozdravem

 

Vítězslav I.

 

Ing.Bc.Vítězslav I.

ředitel školy