Poděkování

Tímto dopisem,

bychom rádi poděkovali MP v Českých Budějovicích za jejich příkladné plnění pracovních poviností. Máme tím na mysli kontrolní činnost v taxislužbě či osobní přepravě a zachycení černých taxíkářů /viz 6.2.2018/.

 sdružení 1.Jihočeská taxi
J.Š.