Poděkování

Rozhodli jsme se Vám napsat ohledně strážníků Městské policie České Budějovice, se služebními čísly 1589 a 989, kteří v lokalitě Nádražní ulice provádějí pochůzky.
Pravidelně kontrolují náš obchod a starají se, zda je vše v pořádku. Mají velkou zásluhu na bezproblémovém a bezpečném provozu (nejen) naší prodejny. Díky jejich aktivnímu přístupu se snížil počet problémových zákazníků, kteří naši prodejnu pravidelně navštěvovali a u ostatních se značně zlepšilo chování na prodejně. Tito příslušníci se nezdráhají ochotně přispět radou a pomocí i nad rámec svých běžných povinností.
Jejich profesionální přístup a jednání považujeme za přínosné a příkladné. Touto formou bychom jim chtěli poděkovat.

Za kolektiv prodejny Levné potraviny