Páteční akce odhalila 12 nezletilých pod vlivem alkoholu

Kontroly zaměřené na podávání alkoholu osobám mladším 18 let patří k pravidelné činnosti českobudějovické městské policie. V pátek 17. září proběhla již tradiční společná akce ve spolupráci s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu a Policie ČR. Výsledkem kontrol zaměřených na místa, kde se v hojné míře schází mladiství v době svého volna, bylo dvanáct dětí pod vlivem alkoholu.

V pátek 17. září ve večerních hodinách proběhly v ulicích jihočeské metropole kontroly zaměřené na požívání alkoholu nezletilými osobami. Strážníci se spolu s policisty a sociálními pracovníky tentokrát vydali do centra Suchého Vrbného, do okolí Palackého náměstí, vlakového a autobusového nádraží, na Sokolský ostrov i do centra města. Na Sokolském ostrově strážníci odhalili soukromý večírek pěti mladistvých ve věku patnácti až sedmnácti let. Orientační dechové zkoušky na alkohol u nich ukázaly výsledky od 0,47 ‰ do 1,55 ‰. Nejvyšší nadýchaná hodnota alkoholu patřila jedné z šestnáctiletých dívek. Všichni mladiství byli za přítomnosti sociálních pracovníků předáni do rukou jejich zákonných zástupců. Dalších sedm nezletilých pod vlivem alkoholu odhalily kontroly v blízkém okolí Náměstí Přemysla Otakara II. Mezi nimi se pohybovaly dokonce dvě čtrnáctileté dívky. Kdo dětem alkohol podal nebo prodal, bude předmětem dalšího šetření. Všemi případy se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.

Za podání alkoholu osobě mladší 18 let s výjimkou lihovin hrozí pachateli pokuta do 30 tisíc korun. Za podání lihoviny osobě mladší 18 let však hrozí pokuta až 100 tisíc korun. Podání, prodání nebo poskytnutí alkoholu dítěti opakovaně nebo ve větší míře může být dokonce trestným činem.

Mgr. Věra Školková