Opatření COVID-19 - VYROZUMĚNÍ O PORUŠENÍ PRAVIDEL (VÝZVA)

Městská policie České Budějovice reaguje na vyhlášený nouzový stav v souvislosti s nemocí COVID -19. V případě, že naleznete za stěračem vozidla Vyrozumění o porušení pravidel, lze toto vyrozumění vyřešit na přestupkovém oddělení městské policie do jednoho týdne po ukončení nouzového stavu na území ČR.

To znamená: pokud bude stav nouze trvat např. do 16. dubna 2020 je možné přijít dořešit přestupek v době od 17. 4. 2020 do 24. 4. 2020.