Od začátku roku strážníci posbírali v ulicích 786 kusů injekčních stříkaček

Důležitou činností strážníků, zaměřenou na bezpečnost obyvatel jihočeské metropole, je mimo jiné sběr nebezpečného infekčního materiálu. Nejčastěji se jedná o použité injekční stříkačky nebo samotné jehly, nedbale odhozené uživateli návykových látek. V případě zranění o takovou jehlu je pak postižený vystaven vysokému riziku nakažení některou z infekčních nemocí, jako je například žloutenka nebo virus HIV.

Nejrozšířenějším výskytem infekčního materiálu na území města je především široké okolí vlakového nádraží, centrum města, sídliště Máj nebo okolí Palackého náměstí. Místem, kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou zejména ulice, parky, výměníky nebo dětská hřiště. Své pomůcky k aplikaci drog však často zanechávají i na veřejných toaletách obchodních center nebo restaurací.

Českobudějovičtí strážníci se v průběhu letošního roku setkali i s „hromadnými“ skládkami infekčního materiálu. Největší počet 83 injekčních stříkaček najednou sebrala hlídka městské policie na oznámení náhodného nálezce v parku na Žižkově třídě. Strážníci však nalézali i větší množství obalů od léků, často i se zbytky léků uvnitř.

Od začátku roku 2021 do dnešního dne sebrali strážníci v ulicích Českých Budějovic celkem 786 kusů použitých injekčních stříkaček.

Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v případě takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto v rámci prevence pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských škol.

Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy nesbírejte infekční materiál holýma rukama. Strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, injekční stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují.

Co dělat při poranění injekční stříkačkou?

  1. Ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení rány snižuje případnou dávku viru v těle
  2. Po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté ošetřete dezinfekčním roztokem.
  3. Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, nebo nejbližší infekční oddělení – lékař vyšetří krev na virové onemocnění.

Autor: Mgr. Věra Školková