Občanské soužití

Ve středu 20. února po osmé hodině večer řešili strážníci městské policie spor sousedů v ulici J. Buděšínského. Soused měl oznamovatelku události hrubě urážet a neustále jí dělat schválnosti.

Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že se nejedná o ojedinělou událost, ale o dlouhodobý spor. Tentokrát měla žena znečištěný balkón zapáchající tekutinou. Souseda se však hlídce nepodařilo doma zastihnout. Strážníci na místě pořídili videozáznam, který bude společně s úředním záznamem předán ke správnímu orgánu jako podnět k řešení přestupku proti občanskému soužití.