O letních prázdninách číhají na děti různá nebezpečí. Na co si dát pozor?

Léto je časem prázdnin, spousty volného času, her a zábavy. Nebezpečí však na děti číhá všude. Doma, na zahradě, ale i na prázdninových pobytech. Právě v létě nadchází období, kdy u dětí dochází k největším počtům úrazů. Ne vždy se však jedná o pouhé škrábnutí nebo modřinu. Některé úrazy totiž končí těžkým zdravotním postižením nebo i smrtí. Proto bychom měli my i naše děti dodržovat základní pravidla, jak těmto nebezpečím předcházet a snažit se předvídat…

U VODY
 • U vody nenechávejte dítě nikdy bez dozoru. Stačí několik desítek vteřin, aby i zdánlivě zdatný plavec zmizel nenávratně pod vodou. Příkladem může být i nedávný případ jedenáctiletého chlapce, který šnorchloval v jedné z pískoven na Suchdolsku. Potopení do hloubky s celoobličejovou maskou mu bylo osudné.
 • Stejné tak může být nebezpečné skákání do vody na neznámém místě nebo do bazénu. Můžete skočit na kameny nebo vám uklouzne noha na dlažbě u bazénu. Následkem pádu nebo nebezpečného skoku může být ochrnutí nebo i smrt.
 • Na loďku nebo člun by děti měly jít jen s plovací vestou a v doprovodu dospělého člověka.
 • Děti, které neumí plavat, by měly nosit plovací pomůcky (kruhy, křidélka, vestu), a to samozřejmě stále za dohledu dospělého člověka.
 • Dávejte pozor i na kameny v řece, mohou být kluzké a ostré.
 • U vody dbejte zvýšené pozornosti také na bodavý hmyz, jako jsou včely, vosy apod., zvláště u alergických dětí.

        foto: brožura Dětství bez úrazů, o. p. s

NA KOLE
 • Před vyjetím na jízdním kole je třeba vždy zkontrolovat, zda je vybavení kola úplné, funkční a nepoškozené.
 • Dítě musí jízdní kolo bezpečně ovládat.
 • Na jízdním kole může dítě mladší 18 let vyjet jen s cyklistickou přilbou, vhodné jsou i cyklistické rukavice, pevná obuv a oblečení s reflexními prvky.
 • I dítě jedoucí na kole jako účastník silničního provozu musí znát pravidla silničního provozu
 • Po silnici musí děti mladší deseti let jet pouze v doprovodu osoby starší 15 let, to neplatí pro jízdu na chodníku, na stezce pro cyklisty, nebo v obytné a pěší zóně
 • Cyklista nesmí za jízdy držet telefon nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.
 • Zakázána je jízda bez držení řídítek, nohy cyklisty musí být na šlapadlech.
 • Při jízdě na kole je však také zakázáno držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, vozík, psa nebo jiné zvíře, ale i vozit předměty, které by znesnadňovaly jízdu cyklisty anebo ohrozily bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
 • Při snížené viditelnosti (za svítání, deště, stmívání…) musí mít cyklista za jízdy rozsvícen světlomet s bílým předním světlem svítícím dopředu (v případě osvětlené vozovky může užít přerušované bílé světlo) a zadní svítilnu se světlem červené barvy, případně přerušovaným světlem červené barvy.
 
V AUTĚ
 • Děti, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, musí být upoutány v dětské autosedačce. To platí i pro sebekratší jízdu. Dopravní nehoda se může stát i ve vaší ulici.
 • Při jízdě v autě vždy používáme bezpečnostní pásy.

 

NA PROCHÁZCE, NA VÝLETĚ
 • Děti by měly vědět, jak správně a bezpečně přecházet vozovku. Pokud je to možné, vždy přecházíme na místě určeném pro přecházení vozovky – tzn. přechod pro chodce, nadchod, podchod… Tam, kde v dohledu není takové místo, můžeme přejít vozovku pouze kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se musí chodec přesvědčit, zdali může vozovku bezpečně přejít.
 • Malé dítě musí držet pevně za ruku dospělá osoba.
 • Hra dětí nepatří na silnici, ani do její blízkosti – výjimkou je obytná zóna, kde je hra dětí na pozemní komunikaci povolena.
 • Jdeme-li po silnici, kde není chodník, pak vždy jdeme po levé krajnici nebo levém okraji vozovky. Pokud je snížená viditelnost, jedná se o rušnou silnici nebo nepřehledný úsek, smějí jít chodci pouze za sebou.
 • Pokud není vozovka osvětlena veřejným osvětlením, musí mít chodec jdoucí po krajnici nebo okraji vozovky za snížené viditelnosti mimo obec na sobě prvky z retroreflexního materiálu – ty musí být umístěné tak, aby byl chodec viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.
 • Na výlet by měly jít děti vždy v doprovodu dospělé osoby.
 • Při bouřce se neschovávejte pod strom, ani kovový stožár, neběhejte! Může vás zasáhnout blesk.