Nerespektování vyhlášky se nevyplácí

Ve čtvrtek 14. června v devět hodin dopoledne prováděli strážníci městské policie běžnou kontrolní činnost v historickém centru Českých Budějovic. Ve chvíli, kdy hlídka projížděla Širokou ulicí směrem k Dukelské, tak si všimla dvou volně běhajících psů. Jejich majitelka šla opodál s dalším psem na vodítku. Obecně závazná vyhláška města přitom ukládá povinnost mít v historickém centru psa pouze na vodítku. Třicetiletá žena z Českých Budějovic si ovšem vyhlášku vyložila po svém. Strážníkům sdělila, že její psi sice pobíhali volně, ale byli na vodítku, které tahali za sebou. Strážníci navíc zjistili, že psi nebyli označeni evidenční známkou a jen jeden byl označen čipem. Aby byla majitelka takového psa zproštěna od poplatku, tak musí byt splněna ohlašovací povinnost, což se v tomto případě nestalo.

Žena si přestupkového jednání byla vědoma, ale nesouhlasila s výší příkazu ve výši 300 korun. Událost bude předána ke správnímu orgánu českobudějovického magistrátu k dořešení. Za porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou obce nebo kraje lze uložit pokutu až 100 tisíc korun.