Mimořádné opatření Krajské hyg. stanice JČK

S účinností ode dne 29.07.2020 od 0.00 hod. do odvolání je nařízen na celém území Jihočeského kraje zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest:
  • ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren a ve všech vnitřních prostorách sociálních služeb,
  • ve všech veřejnosti přístupných prostorách úřadů, platí i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností

         (tzn. i v prostorách Městské policie České Budějovice, určených pro kontakt s veřejností)

 

Výjimky platí pro:
  • děti do dvou let
  • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního vztahu
  • pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné k poskytování zdravotních služeb, pacienty na lůžku, uživatele sociálních služeb
  • zaměstnance výše uvedených subjektů, kteří se nacházejí na veřejnosti nepřístupných místech (kanceláře), nebo kteří jsou od veřejnosti oddělení technickou přepážkou

 

Krajská hygienická stanice dále doporučuje na celém území Jihočeského kraje:
  • pobyt a pohyb s ochrannými prostředky dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště,
  • pobyt a pohyb s ochrannými prostředky dýchacích cest ve všech prostředcích veřejné dopravy
  • pořadatelům hromadných kulturních, sportovních, zábavních a jiných akcí sledovat aktuální vývoj epidemiologické situace.
 
Další informace k opatřením proti šíření onemocnění COVID-19 naleznete ZDE