Na přechodu pro chodce v blízkosti základní školy Oskara Nedbala ode dneška dohlížejí noví dobrovolníci

Městská policie České Budějovice se na základě podnětů obyvatel části sídliště Máj rozhodla posílit dohled nad bezpečností dětí při ranní docházce do blízké základní školy Oskara Nedbala. Dvě nové dobrovolnice budou od pondělí 18. října dohlížet na přechodu pro chodce v ulici V. Talicha, odkud v ranních hodinách vyjíždí desítky vozidel i cyklistů za svými denními povinnostmi. Někteří z nich však jezdí vysokou rychlostí a nerespektují pravidla silničního provozu. V jejich důsledku potom dochází k ohrožení převážně dětí, přecházejících zdejší pozemní komunikaci.

Rodiče, kteří v pondělí přecházeli přes přechod pro chodce v ulici V. Talicha se svými dětmi, zavedení zdejšího dohledu nad bezpečností silničního provozu vítali. V této roční době je již ranní školní docházka provázena sníženou viditelností, proto jsme se věnovali i další preventivní činnosti ve smyslu „BÝT VIDĚT“. Děti od nás dostávaly reflexní prvky, které jim pomohou zajistit větší bezpečí při pohybu v silničním provozu.

Dopravně-bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech pro chodce vznikl již v roce 2013. Od té doby dobrovolníci působí po celý školní rok v blízkosti vybraných základních škol. Jedná se o přechody pro chodce u ZŠ Kubatova, ZŠ Matice Školské, ZŠ Dukelská, ZŠ Nové Hodějovice, ZŠ E. Destinové a ZŠ Máj I., II. a nyní i ZŠ Oskara Nedbala (před ZŠ Oskara Nedbala na hlavní pozemní komunikaci provádí dohled na přechodu pro chodce hlídka městské policie).  Dohled nad bezpečností dětí na výše uvedených místech zajišťuje v současné době 11 dobrovolníků. Dobrovolníci pak u výše uvedených přechodů působí denně od 1. září do 30. června od 7:00 do 8:00 hodin. Práce dobrovolníků je velice dobře přijímána zejména zaměstnanci škol i rodiči dětí, které přes tyto přechody pro chodce denně přecházejí. Ti spoléhají na přítomné dobrovolníky, kteří zajistí bezpečný doprovod dětí přes vozovku.

Působení strážníků a dobrovolníků na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení má velké opodstatnění. Děti někdy jednají neuváženě a mohou se bez řádného rozhlédnutí rozeběhnout do vozovky. Právě proto patří mezi nejohroženější účastníky provozu na pozemních komunikacích. Na druhé straně i mnozí bezohlední řidiči jezdí neopatrně a nepřiměřenou rychlostí. Výsledek neopatrnosti na obou stranách může být fatální. Tomu pomůže zabránit právě přítomnost kompetentních osob, které jsou před přechodem pro chodce oprávněny zastavit vozidlo a umožnit tak dětem bezpečně přejít vozovku.     

Hlavní radou pro děti, jejich rodiče, řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu, je, aby dbali pravidel silničního provozu, byli obezřetní a ohleduplní. A co je podstatné, aby byli vidět.

Autor: Mgr. Věra Školková

Dobrovolníci na přechodu pro chodce V. Talicha