Muž vyhrotil řešení banálního dopravního přestupku do krajnosti

Dvaačtyřicetiletý řidič osobního vozidla se dopustil běžného dopravního přestupku. Jenže místo projednání přestupku s hlídkou městské policie se rozhodl, že se s ní nebude zabývat. Aby ho strážník zadržel, musel proti němu použít donucovací prostředky.

V pondělí 6. listopadu krátce před desátou hodinou dopoledne prováděla hlídka městské policie kontrolu parkování vozidel na Jiráskově nábřeží. V průběhu kontroly se k přítomným strážníkům přihlásil muž, který se prohlásil za majitele jednoho z neoprávněně parkujících vozidel. Jakmile ho však jeden ze strážníků vyzval k prokázání totožnosti, muž odmítl se slovy, že k tomu strážník není oprávněn. S tímto se rozhodl z místa odejít. Nereagoval ani na opakované výzvy strážníka, aby se zastavil. Ten musel nakonec odchodu muže zabránit za použití hmatů sebeobrany. Muž, který se aktivně bránil, přitom způsobil strážníkovi svými nehty krvácející zranění na rukou. V průběhu celé události ještě stihl zasahujícího strážníka urážet vulgárními výrazy.

Dvaačtyřicetiletý muž ze Strakonicka nyní stane před správním orgánem. Bude se zpovídat nejen z dopravního přestupku, ale i znevážení postavení úřední osob při výkonu její pravomoci.  Za ten mu hrozí pokuta do 15 tisíc korun.

Autor: Mgr. Věra Školková