Muž bez domova obtěžoval kolemjdoucí, skončil v poutech

V pátek 21. dubna zaměstnal strážníky i policisty muž, který svými vulgárními výkřiky opakovaně obtěžoval občany v centru města. Některým dokonce vyhrožoval ublížením na zdraví a snažil se napadnout strážníka.

V půl jedenácté dopoledne přijalo operační středisko městské policie stížnost na chování muže, který u katedrály Sv. Mikuláše v Kněžské ulici pokřikuje na kolemjdoucí občany. Na místo okamžitě vyjížděla smíšená hlídka městské policie a Policie ČR. Hlídka na místě zastihla jim dobře známého muže bez domova. Jakmile muž spatřil přicházejícího strážníka s policistou, rychle se posadil na lavičku a nevzrušeně se rozhlížel po okolí. Žádný svědek, který by dosvědčil jeho protiprávní jednání, se však nepřihlásil.

O necelou hodinu později vyjížděla hlídka ve stejném složení na oznámení o psychicky narušeném muži, který svými výkřiky vzbuzuje u kolemjdoucích vážné obavy. Při příjezdu hlídky na místo dvaatřicetiletý podezřelý muž zbystřil, sebral si své věci a zdánlivě nevzrušeně odcházel pryč. Strážník s policistou však muže vzápětí zastavili. Hlídka na místě prověřila všechny skutečnosti, ze kterých byl muž při oznámení na linku 156 obviněn. Ten ale odvětil, že si ničeho vědom není. Svěřil se, že na místě čeká na svou matku. V tomto případě muž bez postihu nevyvázl. Během přítomnosti hlídky stačil znečistit chodník nedopalky cigaret. Stejného přestupku proti veřejnému pořádku se však muž již v posledním roce dopustil opakovaně. V tomto případě se z něj bude zpovídat správnímu orgánu. Tentokrát mu hrozí pokuta až do výše 30 tisíc korun.

Muž se ale se svými prohřešky nespokojil. V pravé poledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o muži obtěžujícím kolemjdoucí u budovy českobudějovického magistrátu na Náměstí Přemysla Otakara II. Strážníci spatřili dotyčného muže, jak se schovává u Samsonovy kašny. Ten se odtud úprkem vydal do ulice U Černé věže. Jakmile ho hlídka městské policie zastavila, zvedl ruce nad hlavu a ukazoval jimi na strážníky vulgární gesta. Tentokrát strážníkům sdělil, že mu patří zdejší budovy a dokonce i to, že je ředitelem městské policie. Přitom kolem sebe plival a strážníkům odmítl předložit své doklady. Ti ho nakonec museli předvést na obvodní oddělení Policie ČR v ulici 28. Října, kde policisté ověřili jeho totožnost. Dvaatřicetiletý muž přidal ke svým dosavadním prohřeškům i přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci.

Posledním jeho počinem proti zákonu bylo nevybíravé obtěžování dvou žen v ulici Kněžská. Tyto zastavil a požadoval po nich peněžní příspěvek. Jakmile ženy odmítly, následovala z jeho strany snůška nadávek a výhrůžek ublížením na zdraví. Strážníci podle popisu dotyčného muže již dobře věděli, o koho se jedná. S přispěním svědka se vydali hledat výtečníka do budovy českobudějovického magistrátu v Kněžské ulici, kde se měl ukrýt.

Při příjezdu strážníků na místo dotyčného muže již vyváděli z budovy dva policisté. Ti byli náhodnými svědky výpadů muže, který při svém útěku stačil ohrozit ženu jedoucí na jízdním kole a slovně napadat další občany včetně samotných policistů. V ruce měl přitom smeták, který sebral v budově magistrátu. Strážníkům i policistům tvrdil, že patří jeho matce. Ti se však mezitím dozvěděli, že matka žije v zahraničí, on sám je zaměstnancem ruského prezidenta a dokonce bývalým ministrem vnitra. Jakmile však uviděl přijíždějící posily městské policie, s výhrůžkami následoval výpad proti jednomu ze strážníků. Strážníci spolu s přítomnými policisty okamžitě zasáhli a s použitím donucovacích prostředků muži nasadili služební pouta. Muž skončil v rukou policistů, kteří si celou věc převzali k dalšímu prošetření.

Autor: Mgr. Věra Školková