Muž bez domova narušoval veřejný pořádek i občanské soužití

Dopravit sedmačtyřicetiletého muže bez domova na protialkoholní záchytnou stanici byl v pátek odpoledne pro strážníky nelehký úkol. Muž si pobyt na záchytné stanici vysloužil svým opakovaným narušováním veřejného pořádku i občanského soužití v centru města. Krátce před polednem ho spatřila obsluha městského kamerového systému, jak popíjí alkohol na Náměstí Přemysla Otakara II. v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města. Muž mezitím zaregistroval, že před budovou radnice se scházejí svatebčané a vydal se k nim. Pivem z lahve dokonce polil jedno z jejich vozidel. V tu chvíli již zasáhli strážníci. Muž však odmítal předložit své osobní doklady a hodlal dál pobývat na náměstí s lahví piva v ruce. Zapůsobila na něj až výstraha, že ho strážníci předvedou ke zjištění totožnosti na nedaleké obvodní oddělení Policie ČR.

Strážníci následně sedmačtyřicetiletého muže z Českobudějovicka poučili o tom, že se bude ze spáchaných přestupků zpovídat správnímu orgánu. Na své konto si připsal přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy porušením obecně závazné vyhlášky města, a v neposlední řadě přestupek proti občanskému soužití.

Tím však případ neskončil. Muž sice na výzvu strážníků z místa odešel, avšak krátce před třetí hodinou odpoledne ho na Náměstí Přemysla Otakara II. znovu zachytila městská kamera. Opakoval se podobný scénář jako v předešlém případě. Muž tentokrát navíc zablokoval cestu vozidlu odjíždějícímu od radnice. Jakmile spatřil strážníky, snažil se nenápadně odejít. To mu již strážníci neumožnili. Důrazně ho vyzvali, aby je následoval ke služebnímu vozidlu a podrobil se orientační dechové zkoušce na alkohol. Muž byl tentokrát zjevně podnapilý, ale dýchnout odmítl. Strážníci proto rozhodli o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici. To však muž odmítl a odporoval nastoupit do služebního vozidla. Strážníci mu museli do služebního vozidla pomoci s použitím donucovacích prostředků. Stejný postup se odehrával na protialkoholní záchytné stanici. Zde ho strážníci museli téměř vynést ze služebního vozidla, protože muž odmítal vystoupit. K pobytu na stanici ho zdravotnický personál převezl za aktivního dohledu strážníků na pojízdném lůžku. Pacient nakonec souhlasil s provedením orientační dechové zkoušky, která ukázala výsledek 3,17 ‰.

Mgr. Věra Školková