Mladiství pod vlivem alkoholu

V úterý 24. července před druhou hodinou ráno přijalo operační středisko městské policie oznámení o skupince osob, která měla rušit noční klid u křižovatky ulic Karla IV. a Kněžská. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o tři mladistvé a jednoho osmnáctiletého mladíka. Vzhledem k tomu, že byl ze čtveřice cítit alkohol, byla podrobena orientační dechové zkoušce. Negativní výsledek měla pouze sedmnáctiletá slečna, která chlapce doprovázela. Šestnáctiletý hoch nadýchal 1, 27 promile a jeho sedmnáctiletý kamarád 1,02 promile. K podání vysvětlení shodně uvedli, že jim alkohol nalili v jednom z barů v Široké ulici a to bez jakékoliv kontroly jejich věku.

Strážníkům se podařilo telefonicky vyrozumět matku šestnáctiletého hocha, která se na místo vzápětí dostavila a podnapilého syna si převzala. Událost bude předána na oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.

Strážníci následně pokračovali do baru, kde měla obsluha mladistvým alkohol nalít. Hlídka ženu ztotožnila a poučila o dalším postupu s tím, že událost bude předána správnímu orgánu k dalšímu řešení. Za podání nebo prodání alkoholu osobě mladší 18 let hrozí fyzické osobě pokuta až 150 tisíc korun, osobě podnikající či právnické až 1 milion korun.