Městská policie se zúčastnila Bambifestu

Městská policie České Budějovice se v pátek 18. září a v sobotu 19. září zúčastnila každoroční akce Bambifest, konané v prostoru u Sportovní haly. Mezi prezentací dětských sdružení a středisek volného času představila městská policie svou činnost a vzdělávací aktivity v oblasti prevence kriminality. Za správně zodpovězené dotazy a splněné aktivity od nás děti kromě razítka stanoviště dostávaly drobné dárky v podobě reflexních prvků, klíčenek nebo časopisů Střeštěnov s dopravní tématikou.

Autor: Mgr. Věra Školková

 

PODĚKOVÁNÍ

Milí přátelé,

posíláme všem organizátorům akce BAMBIFEST poděkování za jejich připravené soutěžní disciplíny a zábavný program pro děti, všem účinkujícím na pódiu za jejich krásná vystoupení, které pobavily a mnohdy i roztančily diváky u pódia a velký díky patří všem partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci bychom akci nemohli zrealizovat. Naším společným cílem bylo připravit pro děti a mládež zábavný a poučný program, nabídnout jim aktivity pro volný čas a široké veřejnosti ukázat, co pro děti děláme. Důkazem našeho společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli a úsměvy, které jsme na akci u dětí viděli.

Návštěvnost BAMBIFESTu byla téměř 2000 návštěvníků. Program ve stáních připravilo 162 organizátorů z 31 organizací, na pódiu akce vystoupilo 278 účinkujících z 26 organizací a souborů, kteří představili 31 pěveckých, hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení

RADAMBUK děkuje všem organizátorům za pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to, že věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží.

Těšíme se s Vámi na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na BAMBIFESTu v roce 2021.

 

Část fotografií již naleznete na webu, až je roztřídíme, pošleme je každé organizaci na e-mail.

http://budejovice.bambifest.cz/fotogalerie-/bambifest-2020

 

Přeji Vám všem hodně energie, dobré nálady a pevné zdraví Katka

 

Mgr. Kateřina. B.