Městská policie se věnovala prevenci kriminality v základní škole Pohůrecká

Od října do listopadu se preventisté Městské policie České Budějovice věnovali programu prevence kriminality v základní škole Pohůrecká. Pro žáky všech tříd jsme si připravili celkem 41 přednášek na vybraná témata.

Nejmladší děti se naučily, jak předcházet nebezpečným situacím a jak si s nimi poradit. Představili jsme si například rizika komunikace s cizími lidmi, setkání s volně pobíhajícím psem, nález použité injekční stříkačky a v neposlední řadě jsme se naučili linky tísňového volání. Pro druhé a třetí ročníky jsme si připravili stále aktuální téma bezpečnosti silničního provozu, a to jak v roli chodce, tak cyklisty či jezdce na koloběžce. Starší žáky jsme seznámili s riziky internetu, sociálních sítí a drogovou problematikou. Žáci devátých tříd se pak setkali s tématem právního vědomí, které by si s nastávajícím 15. rokem života měli osvojit.

Šikovné děti si od nás za svou pozornost odnesly drobné dárky v podobě reflexních prvků. Rozloučili jsme se s nimi příslibem dalšího setkání.

 

Od vedení základní školy Pohůrecká se nám dostalo milého poděkování:

Dobrý den.

Vážený pane náměstku, chtěli bychom tímto poděkovat Městské policii České Budějovice, konkrétně Mgr. Školkové a Mgr. Štýfalovi za cyklus preventivních besed pro celou školu.

Besedy byly vedeny v širokém rozsahu, od bezpečnosti silničního provozu pro nejmenší děti, přes rizika internetu, až po nebezpečí drog pro nejstarší žáky.

Tato vaše aktivita byla pro nás nesporným přínosem, žáci dostávali informace od těch nejpovolanějších a díky tomu si z besed odnesli maximum informací.

Ještě jednou díky.

S pozdravem 

Petr Pouzar, zást. řed.

Základní škola Pohůrecká

 

Autor: Mgr. Věra Školková