Městská policie na besedě ve školní družině Základní školy MÁJ II.

Ve čtvrtek 9. června navštívila preventistka Městské policie České Budějovice školní družinu Základní školy Máj II. Pro žáky si připravila besedu, kde dětem představila Městskou policii České Budějovice.

Preventistka nejprve dětem přiblížila hlavní úkoly a činnost městské policie. Jednotlivé činnosti jsme si podrobně představili v prezentaci doplněné o fotografie týkající se daného tématu. Zaměřili jsme se také na prevenci před zraněním použitou injekční stříkačkou, ale i na bezpečnost silničního provozu. Zopakovali jsme si telefonní linky tísňového volání a řekli si pravidla při volání na tísňovou linku. Děti se aktivně zapojily do diskuse se svými osobními zkušenostmi a preventistka zodpovídala jejich dotazy k různým tématům, o která se blíže zajímaly. Teoretickou část besedy jsme zakončili ukázkou výstroje a výzbroje českobudějovické městské policie.  Děti si mohly prohlédnout služební opasek, radiostanici, teleskopický obušek, policejní svítilnu, ale i například neprůstřelnou vestu. Na konci naší společné besedy děti dostaly reflexní prvky, které jim pomohou zajistit jejich bezpečí v silničním provozu.

S díky a příslibem dalšího setkání jsme se s dětmi ve školní družině rozloučili.

Autor: Mgr. Věra Školková