Městská policie na besedě se žáky 9. tříd v ZŠ Emy Destinové

Ve středu 9. března navštívila preventistka Městské policie České Budějovice Základní školu Emy Destinové. Pro žáky 9. tříd si připravila besedu na téma Právní odpovědnost mladistvých.

Preventistka žákům připomněla jejich nově nabytou právní odpovědnost, kterou mladistvým v 15 letech přináší vydání prvního občanského průkazu. Žáci se seznámili s pojmy v oblasti právní odpovědnosti, základními pojmy v přestupkovém i trestním právu a tresty, které za jejich porušení mladistvým pachatelům hrozí. Preventistka připravila pro žáky porovnání trestných činů a k nim podpůrných přestupků, kterých se nejčastěji dopouštějí mladiství pachatelé. Na jednotlivých případech jsme si ukázali, jak tenká je hranice mezi spácháním přestupku a trestného činu. Zabývali jsme se především majetkovou kriminalitou, hrubým jednáním, fyzickým napadením, ublížením na zdraví nebo kriminalitou v souvislosti s návykovými látkami. Zapojili jsme i téma šikany, se kterou se dokonce někteří z nich sami setkali. Zabývali jsme se i mnohdy závažnými důsledky šikany pro jejich oběti i pro jejich pachatele. Žáci se informovali o možnostech pomoci pro potencionální oběti šikany a jiného závadového chování. Preventistka v průběhu besedy zodpovídala dotazy žáků k různým tématům, o která se blíže zajímali.

S díky a příslibem další besedy na téma kyberkriminality jsme se s žáky rozloučili.

Autor: Mgr. Věra Školková