Městská policie na besedě s dětmi z příměstského tábora na hřišti Emy Destinové

V úterý 9. srpna jsme navštívili dětský příměstský tábor v areálu základní školy Emy Destinové. Naši besedu, které se zúčastnilo více než 40 dětí, jsme zaměřili na povídání o činnosti městské policie a na nebezpečné situace, se kterými se děti mohou běžně potkat.

S výukovými kartičkami jsme si zopakovali telefonní linky tísňového volání. Připomněli jsme si, za jakých okolností mohou děti těchto telefonních čísel využít a jaké informace sdělit operátorovi. Vysvětlili jsme jim, jak rozpoznají strážníka od policisty s názornou ukázkou uniformy a vzhledu služebního vozidla městské policie. Povídali jsme si o tom, co je úkolem městské policie a jednotlivé činnosti jsme si ukázali na fotografiích. Upozornili jsme děti na nebezpečné situace, se kterými se denně mohou setkávat v ulicích města a jak se při nich zachovat. Zásady bezpečného chování si děti zopakovaly i prostřednictvím domečku rizik. Poté se mohly seznámit s běžným vybavením strážníka v terénu, jako je vysílací stanice, služební pouta nebo teleskopický obušek. Mohly si vyzkoušet neprůstřelnou vestu, prohlédnout si přístroj na měření alkoholu v dechu a podívat se do hledáčku radaru určeného k měření rychlosti vozidel. V průběhu celé besedy jsme dětem zodpověděli mnoho dotazů na vše, co je zajímalo.

Na závěr jsme dětem poskytli možnost usednout do služebního vozidla městské policie s ukázkou zapnuté radiostanice a spuštěného výstražného a akustického zařízení na střeše vozu. Za účast od nás děti obdržely reflexní prvky a další drobné dárky. S díky jsme se spolu rozloučili.

Autor: Mgr. Věra Školková