Městská policie dohlíží na první krůčky školáků

Stejně jako každý rok, i letos přijala městská policie na začátku školního roku příslušná opatření, aby zajistila bezpečnou cestu dětí do školy. Strážníci dnes ve spolupráci s dobrovolníky dohlížejí na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol Oskara Nedbala, Máj I. a II., Dukelská, CZŠ Rudolfovská, Nová, J. Š. Baara, L. Kuby, Pohůrecká, Kubatova, Nerudova, Bezdrevská a T. G. Masaryka v Novém Vrátě. Dohled v blízkosti základních škol Štítného, Nová a Máj I., II., zajišťují ve spolupráci se strážníky tak jako po celý školní rok asistenti prevence kriminality.

První školní den je specifický právě proto, že každá škola má individuálně stanovený konec výuky. Po celý zbytek roku však strážníci zajišťují dohled nad bezpečným pohybem dětí přes frekventovanou pozemní komunikaci Na Rudolfovské třídě, v ulici Oskara Nedbala a na Lidické třídě v blízkosti křižovatky s Dukelskou ulicí každý školní den v době od 7:30 do 8:00 hodin. V průběhu roku se také vyskytují situace, kdy je potřeba zvýšeného dohledu v místech ztížené dopravní situace, způsobené například prací na komunikaci.

I letos pokračuje náš dopravně-bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech. Ti budou i nadále působit po celý školní rok v blízkosti vybraných základních škol. Jedná se o přechody u ZŠ Kubatova, ZŠ Nerudova, ZŠ Matice Školské, ZŠ Dukelská, ZŠ Pohůrecká, ZŠ Nové Hodějovice, ZŠ E. Destinové a ZŠ Máj I., II. Dohled nad bezpečností dětí na výše uvedených přechodech pro chodce zajišťuje v současné době 16 dobrovolníků.

Dobrovolníci pak u výše uvedených přechodů působí denně od 1. září do 30. června od 7:00 do 8:00 hodin. Práce dobrovolníků je velice dobře přijímána zejména zaměstnanci škol i rodiči dětí, které přes tyto přechody pro chodce denně přecházejí. Ti spoléhají na přítomné dobrovolníky, kteří zajistí bezpečné převedení dětí přes blízký přechod pro chodce.

Působení strážníků a dobrovolníků na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení má velké opodstatnění. Děti někdy jednají neuváženě a mohou se bez rozhlížení rozeběhnout do vozovky. Děti také patří mezi nejohroženější účastníky provozu na pozemních komunikacích. Na druhé straně i mnozí bezohlední řidiči jezdí neopatrně a nepřiměřenou rychlostí. Výsledek neopatrnosti na obou stranách může být fatální. Tomu pomůže zabránit právě přítomnost kompetentních osob, které jsou před přechodem pro chodce oprávněny zastavit vozidlo a umožnit tak dětem bezpečně přejít vozovku.

Jedinou radou pro děti, řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu, je, aby dbali pravidel silničního provozu, byli obezřetní a ohleduplní.

 

Autor: Mgr. Věra Školková