Městská policie dohlíží na parkování v ulicích města, posílí kontroly ve večerních hodinách

Kontroly zaměřené na oprávnění vozidel stojících na vyhrazených parkovištích, parkovištích s placeným provozem i v rozsáhlých parkovacích zónách patří k běžné činnosti strážníků českobudějovické městské policie. Intenzivní kontroly probíhají též každý všední den prostřednictvím 3 vozidel parkovací služby i pomocí kamerového vozidla, které je určeno pro automatickou kontrolu rozsáhlých parkovacích zón. Kontrolní činnost zaměřená na parkování vozidel především v centru města bude nadále probíhat ve zvýšené míře i ve večerních hodinách.

Pro informovanost veřejnosti podotýkáme, že u vozidla s registrační značkou jiného kraje či státu stojícího na vyhrazeném parkovišti nepůjde vždy o neoprávněné parkování. Parkovací oprávnění je totiž vydáváno na základě trvalého pobytu majitele vozidla, nikoliv podle místa registrace vozidla.

Autor: Mgr. Věra Školková