MĚSTSKÁ POLICIE DOHLÉDNE NA NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍCH LAVIC

Od začátku nového školního roku se Městská policie České Budějovice jako obvykle zaměří na bezpečí žáků při návratu do školních lavic. Ve čtvrtek 1. září budou strážníci ve spolupráci s dobrovolníky dohlížet na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol. Dopravně bezpečnostního opatření se zúčastní kolem 20 strážníků a 10 dobrovolníků. Dohled v blízkosti základních škol Štítného, Nová a Máj I., II., budou ve spolupráci se strážníky zajišťovat po celý školní rok i asistenti prevence kriminality.

Po celý zbytek roku zajistí hlídky městské policie dohled nad bezpečným pohybem dětí přes frekventovanou pozemní komunikaci na Rudolfovské třídě, v ulici Oskara Nedbala a na Lidické třídě v blízkosti křižovatky s Dukelskou ulicí každý školní den v době od 7:30 do 8:00 hodin.

I letos pokračuje náš dopravně-bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech pro chodce. Ti budou i nadále působit po celý školní rok v blízkosti vybraných základních škol. Jedná se o přechody pro chodce u ZŠ Kubatova, ZŠ Matice Školské, ZŠ Dukelská, ZŠ Nové Hodějovice, ZŠ E. Destinové, ZŠ Máj I., II. a ZŠ Oskara Nedbala. Dohled nad bezpečností dětí na výše uvedených místech zajišťuje v současné době 11 dobrovolníků. Dobrovolníci pak u výše uvedených přechodů působí denně od 1. září do 30. června od 7:00 do 8:00 hodin. Práce dobrovolníků je velice dobře přijímána zejména zaměstnanci škol i rodiči dětí, které přes tyto přechody pro chodce denně přecházejí. Ti spoléhají na přítomné dobrovolníky, kteří zajistí bezpečný doprovod dětí přes vozovku.

Působení strážníků a dobrovolníků na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení má velké opodstatnění. Děti někdy jednají neuváženě a mohou se bez řádného rozhlédnutí rozeběhnout do vozovky. Právě proto patří mezi nejohroženější účastníky provozu na pozemních komunikacích. Na druhé straně i mnozí bezohlední řidiči jezdí neopatrně a nepřiměřenou rychlostí. Výsledek neopatrnosti na obou stranách může být fatální. Tomu pomůže zabránit právě přítomnost kompetentních osob, které jsou před přechodem pro chodce oprávněny zastavit vozidlo a umožnit tak dětem bezpečně přejít vozovku.     

Hlavní radou pro děti, jejich rodiče, řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu, je, aby dbali pravidel silničního provozu, byli obezřetní a ohleduplní. A co je podstatné, aby byli vidět.

Autor: Mgr. Věra Školková