Městská policie dohlédne na návrat žáků do školních lavic

Stejně jako každý začátek školního roku, i letos přijme Městská policie České Budějovice opatření zaměřené na bezpečí žáků při návratu do školních lavic. Ve středu 1. září budou strážníci ve spolupráci s dobrovolníky dohlížet na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol. Dopravně bezpečnostního opatření se zúčastní kolem 20 strážníků a 10 dobrovolníků. Dohled v blízkosti základních škol Štítného, Nová a Máj I., II., budou ve spolupráci se strážníky zajišťovat po celý školní rok i asistenti prevence kriminality.

Po celý zbytek roku zajistí hlídky městské policie dohled nad bezpečným pohybem dětí přes frekventovanou pozemní komunikaci na Rudolfovské třídě, v ulici Oskara Nedbala a na Lidické třídě v blízkosti křižovatky s Dukelskou ulicí každý školní den v době od 7:30 do 8:00 hodin.

I letos pokračuje náš dopravně-bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech pro chodce. Ti budou i nadále působit po celý školní rok v blízkosti vybraných základních škol. Jedná se o přechody pro chodce u ZŠ Kubatova, ZŠ Matice Školské, ZŠ Dukelská, ZŠ Nové Hodějovice, ZŠ E. Destinové a ZŠ Máj I., II. Dohled nad bezpečností dětí na výše uvedených místech zajišťuje v současné době 10 dobrovolníků. Dobrovolníci pak u výše uvedených přechodů působí denně od 1. září do 30. června od 7:00 do 8:00 hodin. Práce dobrovolníků je velice dobře přijímána zejména zaměstnanci škol i rodiči dětí, které přes tyto přechody pro chodce denně přecházejí. Ti spoléhají na přítomné dobrovolníky, kteří zajistí bezpečný doprovod dětí přes vozovku.

Působení strážníků a dobrovolníků na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení má velké opodstatnění. Děti někdy jednají neuváženě a mohou se bez řádného rozhlédnutí rozeběhnout do vozovky. Právě proto patří mezi nejohroženější účastníky provozu na pozemních komunikacích. Na druhé straně i mnozí bezohlední řidiči jezdí neopatrně a nepřiměřenou rychlostí. Výsledek neopatrnosti na obou stranách může být fatální. Tomu pomůže zabránit právě přítomnost kompetentních osob, které jsou před přechodem pro chodce oprávněny zastavit vozidlo a umožnit tak dětem bezpečně přejít vozovku.     

Hlavní radou pro děti, jejich rodiče, řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu, je, aby dbali pravidel silničního provozu, byli obezřetní a ohleduplní. A co je podstatné, aby byli vidět.

Autor: Mgr. Věra Školková