Městská policie dnes dohlédla na přechody i na prevenci

Dohledům na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol se 1. září věnovalo více než 20 strážníků a 10 dobrovolníků. Nezapomněli jsme však ani na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Letos jsme zavítali před základní školu Pohůrecká. Příchozím žáčkům jsme rozdávali reflexní předměty, které jim pomůžou „být vidět“ a poradili jim jejich správné použití pro bezpečný pohyb v silničním provozu. Děti si mohly odnést i další užitečné předměty s logem a tísňovým číslem Městské policie České Budějovice. Žáčkům, kteří se u nás zastavili, jsme popřáli, ať se jim ve škole líbí.