Městská policie České Budějovice poděkovala dobrovolníkům na přechodech pro chodce

V úterý 14. června přijalo pozvání Městské policie České Budějovice pět dobrovolníků, kteří po rok v době školní docházky dohlížejí na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce. Za jejich záslužnou práci jim poděkoval koordinátor Ing. Vilém Vávra a za úsek prevence kriminality Mgr. Věra Školková.

S dobrovolníky jsme probrali jejich zkušenosti z dohledu na přechodech pro chodce a problémy, se kterými se potýkají. Shodli se na tom, že největším nebezpečím, které hrozí dětem na přechodech pro chodce, jsou často bezohlední řidiči i neukáznění cyklisté. V hustém městském provozu je tak úloha dobrovolníků velice důležitá.

Mezi přítomnými dobrovolníky byl i pan Milan Javůrek, který dohlíží na bezpečnost dětí v blízkosti základní školy Máj již od roku 2013. Pan Javůrek vypráví: „během té doby se z malých školáků stali téměř dospělí….“, a dodává, že se s nimi nadále potkává a vždy spolu prohodí pár slov. V průběhu let se na „jeho“ přechodu vystřídalo mnoho dobrovolníků, v posledních letech však získal nerozlučného společníka v panu Václavovi Beranovi.

Někteří naši dobrovolníci se bohužel našeho setkání nemohli zúčastnit, i jim však patří velký dík za jejich užitečnou a často nelehkou práci. Mezi nepřítomnými byla i paní Zdenka Pelikánová, která dohled na přechodu před základní školou Matice Školské pojímá velmi vážně. Velká zodpovědnost za děti, jejichž rodiče spoléhají na přítomnost dobrovolníka na přechodu pro chodce, jí nedovolí hledět na své zájmy.

Od roku 2016 dohlíží na přechodu pro chodce u základní školy Nové Hodějovice dobrovolníci pan Pavel Hovorka a paní Marie Korčáková. Zastavování vozidel před přechodem pro chodce na frekventované silnici vedoucí do Českých Budějovic je často opravdu nelehká úloha. Svou práci však odvádějí s maximální profesionalitou a zodpovědností.

Setkání s dobrovolníky jsme ukončili příslibem další spolupráce v příštím školním roce a přáním příjemně prožitých letních dnů.

DOBROVOLNÍCI NA PŘECHODECH PRO CHODCE

Dopravně bezpečnostní projekt dobrovolníků na přechodech vznikl v roce 2013 a nadále úspěšně pokračuje. Důvodem vytvoření tohoto projektu byl nedostatek personálních kapacit a plnění dalších úkolů, které strážníkům nedovolovaly dohlížet na všech přechodech pro chodce, kde by byla jejich přítomnost zapotřebí. V roce 2021 zajišťovalo dohled na níže uvedených přechodech pro chodce 11 dobrovolníků. Dobrovolníci jsou na přechodech přítomni v průběhu celého školního roku, tzn. od 1. září do 30. června, vždy v době od 7:00 do 8:00 hodin. V průběhu roku 2021 byla zajištěna přítomnost dobrovolníků na přechodech pro chodce pouze v době, kdy byly v provozu základní školy, byť v omezeném provozu.

Přechody pro chodce zajišťované dobrovolníky:

  1. přechod ZŠ Kubatova (křižovatka s ul. Budivojova)
  2. přechod ZŠ Dukelská (před hlavním vchodem do ZŠ) – v současné době neobsazeno
  3. přechod ZŠ Matice Školské (před budovou ZŠ)
  4. přechod ZŠ Nové Hodějovice (před budovou ZŠ)
  5. přechod ZŠ E. Destinové
  6. přechod ZŠ Máj I., II. (M. Chlajna mezi č. p. 1 a 7)
  7. přechod ZŠ Oskara Nedbala (v ulici V. Talicha) – přechod zajišťován od 10/2021

 

Autor: Mgr. Věra Školková