MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE OTEVŘE NOVOU SLUŽEBNU V DOC MERCURY

Jednou z nejfrekventovanějších lokalit pod dohledem českobudějovické městské policie je zajisté okolí vlakového a autobusového nádraží v Českých Budějovicích. Hlídkovou činnost strážníků přitom po dobu 24 hodin denně posilují kamery městského kamerového dohlížecího systému. S jejich pomocí může městská policie nepřetržitě dohlížet na bezpečnost občanů, chránit veřejný pořádek, majetek, ale i zrychlit úspěšnost zákroků proti pachatelům přestupků či trestných činů. Záznamy z kamer též slouží jako důležitý důkazní prostředek.

Dalším krokem k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v této oblasti je otevření nové služebny Městské policie České Budějovice v prostorách DOC Mercury. Ta umožní strážníkům intenzivnější hlídkovou činnost v okolí vlakového i autobusového nádraží, ale i na Lannově třídě a v přilehlé části Pražského předměstí. V těchto lokalitách často dochází k narušování veřejného pořádku, požívání alkoholu či žebrání na místech zakázaných obecně závaznou vyhláškou města, narušování občanského soužití či drobné majetkové kriminalitě.

Služebna městské policie bude sloužit jako zázemí pro strážníky, kteří ji budou moci využít k vyřízení nutných záležitostí. Využití tohoto prostoru pomůže strážníkům ušetřit čas, který museli doposud věnovat cestě na domovskou služebnu v ulici Jar. Haška. Novou služebnu slavnostně převezme primátor města Ing. Jiří Svoboda ve středu 17. srpna 2022 v 10:00 hod.

Autor: Mgr. Věra Školková