Městská policie besedovala se žáky ve školní družině Základní školy Dukelská

Ve čtvrtek 10. března navštívila preventistka Městské policie České Budějovice školní družinu Základní školy Dukelská. Pro mladší žáky 1. stupně si připravila besedu, kde dětem představila Městskou policii České Budějovice.

Preventistka nejprve dětem přiblížila hlavní úkoly a činnost městské policie. Jednotlivé činnosti jsme si podrobně představili v prezentaci doplněné o fotografie týkající se daného tématu. Děti se aktivně zapojily do diskuse se svými osobními zkušenostmi a preventistka zodpovídala jejich dotazy k různým tématům, o která se blíže zajímaly. Teoretickou část besedy jsme zakončili ukázkou výstroje a výzbroje českobudějovické městské policie.  Děti si mohly prohlédnout služební opasek, radiostanici, teleskopický obušek, policejní svítilnu nebo služební pouta. Všechny děti si na sobě vyzkoušely i neprůstřelnou vestu. Na konci naší společné besedy dostaly reflexní odrazky, které jim pomohou zajistit jejich bezpečí v silničním provozu.

S díky a příslibem dalšího setkání jsme se s dětmi ve školní družině rozloučili.

Autor: Mgr. Věra Školková

představení Městské policie České Budějovice