Kouření na zastávce veřejné dopravy může stát kuřáka pokutu

Dnem 31. května 2017 vešel v účinnost nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Takzvaný "protikuřácký zákon" mimo jiné stanoví, kde všude je zakázáno kouření. To však mnoho kuřáků doposud neví.

Zákon zakazuje kouřit ve všech veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorách s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření, na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy, jakož i dopravních prostředcích veřejné dopravy. Kouření je ale též zakázáno například ve zdravotnických zařízeních, ve školách, na dětských hřištích nebo sportovištích. Největší dopad na zvyky kuřáků má zcela jistě zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb. Výjimku zde tvoří pouze vodní dýmky a elektronické cigarety.

Na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek dohlížejí jak strážníci v terénu, tak i neustále bdělé oko městského kamerového systému. Porušení zákazu kouření na místech, kde je kouření zákonem zakázáno, může stát pachatele přestupku až 10 tisíc korun.

Autor: Mgr. Věra Školková