Jel na motocyklu bez přilby, nakonec se neznal ani k motocyklu ani k jízdě na něm. Po neuposlechnutí výzev skončil v poutech strážníků

Jízda na motocyklu bez povinně nasazené ochranné přilby poukázala v pondělí v noci na řidiče pod vlivem alkoholu. Ten však zasahujícím strážníkům odmítl prokázat svou totožnost i podrobit se orientační dechové zkoušce na alkohol. Neuposlechnutí opakovaných výzev strážníků pro něj skončilo nasazením pout. Řidiče, ale i jeho spolujezdce čekají potíže se zákonem.

Motocykl s řidičem bez přilby a řádně vybaveným spolujezdcem spatřil v České ulici v pondělí 21. března v půl jedenácté v noci operátor městského kamerového systému. Po stopách motocyklu vzápětí zamířila hlídka městské policie. Strážníci motocykl dostihli v ulici 28. Října, kde ho zastavili a řidiče vyzvali k předložení příslušných dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. Řidič motocyklu však na výzvy strážníků nereagoval a odcházel z místa pryč. Nepomohly ani opakované výzvy s výstrahou o použití donucovacích prostředků. Muž tak skončil v poutech strážníků. Ani poté však se strážníky nehodlal spolupracovat. Jeho totožnost zjistili až přivolaní policisté. Strážníci přitom již v průběhu zákroku ucítili z dechu jedenapadesátiletého muže alkohol. Muž se však odmítl podrobit jak orientační dechové zkoušce na alkohol, tak i odběru biologického materiálu. Jeho spolujezdec se strážníkům na výzvu k podání vysvětlení svěřil, že je majitelem motocyklu. Ten zapůjčil na žádost svému známému, a to i přes vědomí, že se tento známý před jízdou posilnil alkoholem. Dotyčný však vysvětlení popřel se slovy, že tento motocykl neřídil a nikdy ho neviděl. Strážníci po poučení o dalším postupu oba muže propustili.

Jedenapadesátiletý řidič motocyklu se bude zpovídat ze dvou přestupků podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za odmítnutí vyšetření, zda nebyl při řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí pachateli přestupku pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti v délce trvání od jednoho roku do dvou let. Druhý muž, který poskytl motorové vozidlo svému známému, ač věděl, že je pod vlivem alkoholu, se bude též zpovídat z přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

Autor: Mgr. Věra Školková