Hluk v restauraci dávno po zavírací době odhalil další přestupky

Rušení nočního klidu v sobotu brzo ráno odhalilo daleko závažnější prohřešky proti zákonu. Nejen porušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se provozní doby restaurací do 23:00 hodin, požívání alkoholu osobami mladšími 18 let, ale i další přestupky proti veřejnému pořádku. Provozovatel restaurace skončil v poutech strážníků.

V sobotu 6. června krátce před jednou hodinou ranní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o rušení nočního klidu hlukem vycházejícím z jednoho z restauračních podniků v centru města. Strážníci na místě zjistili, že dveře zdejšího podniku jsou uzavřené, ale uvnitř se svítí a uvnitř probíhá hlučná zábava. Ze dveří provozovny mezitím vyšel provozovatel restaurace, který strážníkům sdělil, že uvnitř se nachází uzavřená společnost z důvodu oslavy narozenin. Jeho tvrzení však vyvrátilo několik hostů, kteří si dle jejich vysvětlení kupovali nápoje od zdejší obsluhy a o žádné oslavě narozenin nic nevěděli. Provozovatel umožnil strážníkům vstup do klubu, kde spatřili několik zjevně nezletilých dětí. Jak se vzápětí ukázalo, čtyřem dívkám ve věku 15 – 17 let bylo v klubu umožněno požívání alkoholu. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol ukázala u všech pozitivní výsledek v hodnotě 0,26 – 0,87 ‰. Jedna z dívek přiznala, že alkohol jí podal její přítel. Strážníci mladého muže poučili, že je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. Ostatní dívky strážníkům odmítly k případu podat jakékoliv vysvětlení. Strážníci mezitím vyrozuměli jejich zákonné zástupce, kteří si je po vzájemné domluvě převzali.

Tím však případ neskončil. Třiadvacetiletý provozovatel restaurace totiž při jednání strážníků neustále narušoval veřejný pořádek, a i přes jejich opětovné výzvy v jednání pokračoval. Následovaly i hrubé urážky na adresu zasahujících strážníků. Strážníci proto rozhodli o předvedení muže na služebnu policie. K překonání aktivního odporu však museli použít donucovací prostředky a muži nasadit pouta. Po převozu na Obvodní oddělení Policie ČR v ul. Tř. 28. Října muže předali do rukou přítomných policistů. Strážníci muže poučili o tom, že podezřením ze spáchání přestupku proti zákonu o ochraně veřejného zdraví, jakož i přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci se bude zabývat příslušný správní orgán.

Autor: Mgr. Věra Školková