Hlídky městské policie kontrolují zákaz kouření na zastávkách, zaměřují se i na autobusové a vlakové nádraží

Jste kuřák, případně nekuřák, kterého obtěžuje kouř z cigaret dalších cestujících při čekání na autobusové či železniční zastávce? V tom případě zpozorněte. Mimo veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorů a dalších míst, kde se zakazuje kouřit, totiž zákon zakazuje i kouření na nástupišti, v přístřešku nebo čekárně veřejné dopravy včetně dopravního prostředku veřejné dopravy. Tento zákaz se přitom vztahuje i na používání elektronických cigaret. Na některých zastávkách veřejné dopravy můžete naleznout tabulku s piktogramem přeškrtnuté cigarety. Není to však pravidlem, proto je třeba řídit se příslušným ustanovením zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

K častému porušování zákazu kouření na zastávkách veřejné dopravy dochází především na frekventovaných místech, jako je například okolí českobudějovického autobusového a vlakového nádraží. Hlídky městské policie se v průběhu své pravidelné kontrolní činnosti v této lokalitě intenzivně zaměřují nejen na veřejný pořádek, ale i na kontroly zákazu kouření. Strážníci zde v posledních několika dnech řešili na desítku přestupků, kterých se dopustili právě kuřáci porušující zákaz kouření na autobusových zastávkách. Za kouření na místech, kde je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, přitom hrozí pachateli přestupku pokuta až 5 tisíc korun.

 

Zákon č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret

 1. Zakazuje se kouřit
 1. ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s  výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 2. v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 4. v dopravním prostředku veřejné dopravy,
 5. ve zdravotnickém zařízení a  v prostorech souvisejících s  jeho provozem, s  výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v  uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v  jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 6. ve škole a školském zařízení,
 7. v zařízení sociálně-právní ochrany dětí , v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
 8. v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
 9. ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
 10. ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
 11. ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
 12. v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.
 1. Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.

 

Autor: Mgr. Věra Školková