Hlídky českobudějovické městské policie pomáhaly při likvidaci následků silné bouře

Ve čtvrtek v podvečer zasáhla město České Budějovice silná bouře. V souvislosti se škodami způsobenými přírodním živlem přijalo Centrální operační středisko Městské policie České Budějovice v průběhu několika hodin 70 telefonních hovorů.

V důsledku extrémních větrných poryvů došlo ke značným škodám na majetku. Nejen padající stromy, větve, tašky ze střech, létající nezabezpečené předměty, závady na komunikacích a inženýrských sítích, ale i uhynulá mláďata ptáků, zaměstnávaly kromě základních složek integrovaného záchranného systému i hlídky českobudějovické městské policie. Strážníci nepřetržitě poskytovali asistenci hasičům při záchranných a likvidačních pracích. V mnoha případech zjišťovali a okamžitě informovali majitele vozidel, na které padl strom, nebo kterým stále pád stromu bezprostředně hrozil. Ve dvou případech musela být dokonce odtahovou službou přesunuta vozidla stojící na parkovišti ve Větrné ulici, kterým hrozil pád částečně vyvráceného stromu. Jejich majitelé se však v té době nacházeli v zahraničí a nebyli schopni si svá vozidla sami přemístit na bezpečné místo. Další veřejná prostranství, na kterých hrozilo nebezpečí dalšího pádu stromů nebo jiných předmětů, strážníci zajistili proti vstupu osob pomocí technických prostředků a závady oznámili příslušným správním orgánům. I v příštích dnech se hlídky městské policie zaměří na kontrolu míst, kde může v důsledku bouře hrozit další nebezpečí.

Autor: Mgr. Věra Školková