Další beseda pro děti z příměstského tábora v Baby centru Šikulka

Ve čtvrtek 25. července jsme navštívili dětský příměstský tábor v Baby centru Šikulka. Besedy se s námi zúčastnilo více než 50 dětí ve věku 4 – 11 let. Naše společné setkání jsme zaměřili na povídání o nebezpečných situacích a činnosti městské policie.

Dětem jsme nastínili, s jakými nebezpečími se mohou setkat, a jak je co nejlépe řešit. Hlavními tématy byla komunikace s cizími lidmi, ohrožení, případně napadení psem nebo nález injekční stříkačky. S výukovými kartičkami jsme si zopakovali telefonní linky tísňového volání a řekli jsme si, za jakých okolností mohou děti těchto telefonních čísel využít. Zdůraznili jsme rozdíl mezi strážníkem a policistou s názornou ukázkou uniformy strážníka a vzhledu služebního vozidla městské policie. Dětem jsme ukázali běžné vybavení strážníka v terénu, jako je vysílací stanice, služební pouta, teleskopický obušek nebo příruční lékárnička. Kromě toho jsme dětem přinesli ukázat i speciální výbavu používanou při bezpečnostních opatřeních, jako jsou např. fotbalová nebo hokejová utkání. Helmu, štít, tonfu nebo taktickou a neprůstřelnou vestu si děti samy vyzkoušely. V průběhu celé besedy jsme dětem zodpověděli mnoho dotazů na vše, co je zajímalo.

Zpestřením naší besedy byl výjezd strážníků městské policie vyškolených k odchytu zvířat přímo k Baby centru Šikulka. Děti totiž spatřily volně pobíhajícího psa, kterého zde vídaly bez dozoru svého pána již několik týdnů. Strážníky pak při plnění jejich úkolu sledovaly v přímém přenosu. Jak se o chvíli později ukázalo, pes bydlel nedaleko odtud. Jeho majitelé však nechávali svému mazlíčkovi záměrně otevřenou branku. Za porušení obecně závazné vyhlášky města je čekala od strážníků pokuta.

Na závěr jsme dětem poskytli možnost usednout do služebního vozidla městské policie s ukázkou zapnuté radiostanice a spuštěného výstražného a akustického zařízení na střeše vozu. Za účast od nás děti obdržely malou pozornost ve formě výstražných vest a reflexních pásek. S díky a příslibem dalšího setkání jsme se rozloučili.

Autor: Mgr. Věra Školková