Činnost Městské policie České Budějovice v době nouzového stavu

Dne 12. března 2020 byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav. Kontrolní činnost Městské policie České Budějovice se od té doby ve zvýšené míře zaměřuje na veřejný pořádek v souvislosti s krizovými opatřeními a omezuje kontroly v oblasti dopravy.
Městská policie České Budějovice zaměřuje svou činnost nejen na dodržování krizových opatření, vyhlášených Vládou České republiky a Ministerstvem zdravotnictví, ale i na pomoc při zvládání krizové situace a ochraně kritické infrastruktury.
V období od 12. března do 1. dubna 2020 řešila městská policie celkem 461 událostí. Na linku 156 bylo v tomto období přijato celkem 961 hovorů.

Dne 13. března 2020 se uzavřely dveře základních škol, vyšších odborných škol, vysokých a uměleckých škol i dalšího zájmového vzdělávání. Téhož dne byl vyhlášen zákaz akcí s účastí více než 30 osob a uzavření restaurací v době od 20:00 do 6:00 hod.

O den později, 14. března, vešel v platnost zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen potravin, hygienického, drogistického zboží, lékáren a dalších nezbytných služeb. Následně byla udělena výjimka z tohoto zákazu i dalším provozům.  

 • Městská policie v rámci kontroly výše uvedeného opatření zjistila 4 porušení týkající se uzavření restaurací a prověřila další 2 oznámení o otevřených provozovnách s jiným sortimentem zboží (v 1. případě se podezření nepotvrdilo, ve 2. případě se na provozovnu vztahovala výjimka)
 • Městská policie provádí dohled u sběrných dvorů – riziko kumulace obyvatel v době omezeného provozu
 • Městská policie provádí dohled na místech, kde dochází k rizikovým situacím v důsledku omezené pracovní doby – např. Česká pošta apod.

S účinností od 15. března zakázala Vláda České republiky volný pohyb osob s výjimkami cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, cest nezbytně nutných k obstarávání životních potřeb, pobytu v přírodě nebo parcích, dalších nezbytných cest, výkonu povolání k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku apod. Kontakty s jinými osobami se měly omezit na nezbytně nutnou míru.

 • Městská policie v rámci kontroly výše uvedeného opatření řešila 37 oznámení na porušení zákazu volného pohybu osob a tvoření větších skupin. V 16 případech se podezření o spáchání přestupku potvrdilo.

Další zásadní omezení pro obyvatele města přinesl zákaz pohybu a pobytu všech osob na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest – tzn. roušek, respirátorů nebo jiných ochranných prostředků, ze dne 19. března 2020.

 • Městská policie v rámci kontroly výše uvedeného opatření řešila 64 oznámení na porušení týkající se tohoto zákazu. Ve 29 případech se podezření o spáchání přestupku potvrdilo. Strážníci předali správnímu orgánu 14 oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle krizového zákona
 • V rámci distribuce ochranných pomůcek strážníci rozdávali roušky a informační letáky seniorům a rozváželi ochranné zdravotnické pomůcky do lékáren

Ministerstvo zdravotnictví přidalo dne 24. března další omezení volného pohybu osob spočívající v pobytu na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, a to s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

 

Další činnost strážníků v období od 12. března do 1. dubna 2020 zahrnovala:
 • dohled nad veřejným pořádkem – řešeno 137 událostí
 • dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek města – řešeno 20 událostí
 • asistence složkám IZS – řešeno 12 událostí
 • odchyty zvířat, převozy kadáverů do kafilerního boxu – řešeno 33 událostí
 • dohled na dopravní situaci ve městě (kromě zpoplatněných zón zrušených Usnesením Vlády dne 16. března) – řešeno 103 událostí
 • ostatní činnost – dokumentace a předávání technických závad, přebírání a odevzdávání nálezů apod.

 

Důležitým opatřením pro činnost městské policie bylo rozhodnutí o zákazu platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, resp. zrušení modrých zón. Vláda tento zákaz dne 31. 03. 2020 prodloužila na celou dobu trvání nouzového stavu. V této souvislosti hlídky, které byly přímo určeny ke kontrole dopravy v klidu, byly zařazeny ke kontrolní činnosti zaměřující se na veřejný pořádek a dodržování krizových opatření po dobu trvání nouzového stavu.

Městská policie České Budějovice vynakládá veškeré své úsilí, aby její kontrolní činnost byla zaměřena tak, jak je to v této mimořádné situaci nezbytné a žádoucí. Ačkoliv strážníci jsou z bezpečnostních důvodů rozděleni na menší skupiny, snaží se Městská policie České Budějovice aktivně reagovat na veškerá podání, provádět aktivně potřebnou kontrolní činnost a poskytovat potřebnou součinnost jak občanům našeho města, tak složkám IZS.

 

Autor: Mgr. Věra Školková