Českobudějovičtí strážníci se zaměří na nošení roušek na cyklostezkách

Mimořádné opatření vydané v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, které stanoví zákaz pohybu a pobytu všech osob na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest – tzn. roušek, respirátorů nebo jiných ochranných prostředků, vešlo v účinnost dne 19. března 2020. Od začátku platnosti tohoto opatření strážníci městské policie kontrolují dodržování této povinnosti na všech veřejných prostranstvích v ulicích města. Do dnešního dne předali k dalšímu šetření příslušnému správnímu orgánu 40 zjištěných přestupků.

S účinností od 6. dubna 2020 zaznamenal zákaz volného pohybu vymezené výjimky pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech.

VÝJIMKU Z NOŠENÍ ROUŠKY NEBO JINÉHO OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU DÝCHACÍCH CEST MAJÍ SPORTOVCI POUZE V PŘÍPADECH:
  • PŘI SPORTOVÁNÍ NA VENKOVNÍCH SPORTOVIŠTÍCH, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry.
  • PŘI SPORTOVÁNÍ V PARCÍCH, PŘÍRODĚ A NA JINÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH VČETNĚ CESTY ZA ÚČELEM SPORTU, A TO POUZE PŘI SPORTECH, KDE SPORTUJÍCÍ NEBO DVOJICE SPORTOVCŮ UDRŽUJÍ OD SEBE VZDÁLENOST ALESPOŇ DVA METRY, NAPŘ. PŘI BĚHU NEBO CYKLISTICE VE VENKOVNÍM POROSTŘEDÍ, KDE BEZPROSTŘEDNĚ NEPOTKÁVAJÍ JINÉ OSOBY.

Na frekventované cyklostezce (např. cyklostezka podél řeky Vltavy směrem Hluboká nad Vltavou není možné od sebe udržovat vzdálenost alespoň 2 metry. Sportující jsou v podobných případech povinni roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest užívat.

Z důvodu narůstajících oznámení na pohyb sportovců na frekventovaných cyklostezkách bez povinné ochrany dýchacích cest (roušek) se strážníci městské policie ve větší míře zaměří na dodržování této povinnosti. Za porušení povinnosti strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu hrozí pokuta až 20 tisíc korun.

 

Autor: Mgr. Věra Školková