Českobudějovičtí strážníci se zaměří na bezpečnost dětí o prázdninách

Na léto se všichni těší – je to čas prázdnin, her a zábavy. Bohužel právě v létě na děti čeká nejvíc nástrah a nebezpečí. „Bezpečně na prázdniny“ – to je název bezpečnostně preventivní akce, na kterou se před začátkem letních prázdnin zaměří Městská policie České Budějovice. Českobudějovičtí strážníci budou v ulicích města dětem rozdávat informativní letáčky, jak se bezpečně chovat o prázdninách, cyklistické mapy Šumavy, vydané v rámci projektu „Na kole jen s přilbou“, reflexní pásky, reflexní odrazky, malým cyklistům světla na kolo a další drobné dárečky.

Nyní přinášíme několik rad, jak si osvojit základy bezpečného chování a jak zabránit nebezpečí, které na vás čeká nejen v čase letních prázdnin:

Osvojte si základy první pomoci

 • co dělat například v případě tonutí, popálenin, nebo krvácivého zranění

 Mějte v telefonu důležitá telefonní čísla:

112  jednotné evropské číslo tísňového volání

150  Hasičský záchranný sbor ČR

155  Zdravotnická záchranná služba

158  Policie ČR

156  obecní (městská) policie

U VODY

 • neskákejte do neznámé vody - pod neprůhlednou hladinou bývají ukryty nejrůznější ostré předměty, u průzračné vody je zase těžké odhadnout její hloubku a hrozí poranění o dno – následkem mohou být závažné úrazy s doživotními následky nebo i smrt!
 • děti by si nikdy neměly hrát v blízkosti vody nebo ve vodě bez dozoru dospělého
 • neplavci by měli nosit plovací pomůcky, jako např. vestu, kruh nebo křidélka
 • na loď, člun nebo jakékoliv plavidlo by měly děti nasedat vždy s plovací vestou a v doprovodu dospělé osoby
 • dejte si pozor na kameny v řece, mohou být ostré nebo kluzké
 • dejte si pozor na bodavý hmyz, jako jsou včely nebo vosy, zvláště při jídle, pití nebo v případě, že jste na bodnutí alergičtí

NA PROCHÁZCE NEBO VÝLETĚ

 • měli byste vědět, jak správně a bezpečně přecházet silnici
 • hry na silnici ani do její blízkosti nepatří!
 • na silnici, kde není chodník, jdeme vždy při levém okraji vozovky za sebou; pokud jde větší skupina lidí, jde vždy po pravé straně vozovky za sebou
 • nesbírejte plody, houby nebo rostliny, které neznáte - raději se o jejich sběru poraďte s dospělým
 • nelezte na žádné překážky, odkud byste mohli spadnout
 • dejte pozor na ostré předměty v přírodě
 • nehlaďte si plachá nebo divně se chovající divoká zvířata, mohou být nakažena vzteklinou nebo vás zranit
 • při bouřce se nikdy neschovávejte pod strom nebo kovový stožár, neběhejte
 • v horkém letním dni nezapomeňte na pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle a dostatek tekutin, předejdete tak úpalu

NA KOLE

jízdní kolo musí být vybaveno nejméně:

 • dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami
 • zadní odrazkou červené barvy
 • odrazkami oranžové barvy na paprscích alespoň jednoho kola
 • odrazkami na obou stranách šlapátek
 • v případě snížené viditelnosti světlometem svítícím dopředu bílým světlem a zadní svítilnou červené barvy

základní pravidla pro jízdu na kole:

 • za jízdní kolo se považuje i koloběžka - při jízdě na koloběžce proto dodržujte pravidla silničního provozu platná pro cyklisty!
 • před jízdou vždy zkontrolujte, zda je vybavení kola úplné a funkční
 • před vyjetím na jízdním kole do silničního provozu byste měli umět ovládat jízdu na jízdním kole a znát dopravní předpisy
 • dítě do 18 let může vyjet na jízdním kole jen s cyklistickou přilbou, vhodné jsou i cyklistické rukavice, pevná obuv a oblečení s reflexními prvky
 • děti mladší 10 let musí jet po silnici pouze pod dohledem osoby starší 15 let
 • cyklisté smějí jet po silnici jednotlivě za sebou při pravém okraji vozovky
 • pokud je zřízen, je cyklista povinen využít jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo vymezený prostor pro cyklisty
 • při jízdě se držte řídítek, nohy mějte na šlapadlech, nevoďte psa nebo další jízdní kolo
 • při jízdě nevozte předměty, které by vám mohly znesnadnit řízení jízdního kola nebo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu

           

Autor: Mgr. Věra Školková