Českobudějovičtí strážníci o Velikonocích kontrolovali dodržování mimořádných opatření

V průběhu Velikonočních svátků se českobudějovičtí strážníci zaměřili ve zvýšené míře na kontrolu krizových a mimořádných opatření, vydaných v souvislosti s epidemií nového koronaviru. Jednalo se především o nošení ochranných prostředků dýchacích cest a zákazu volného pohybu osob na veřejných prostranstvích.

V době od pátku 10. do pondělí 13. dubna vyjížděly hlídky městské policie na 17 oznámení o porušování mimořádných opatření k zamezení šíření nového koronaviru. Jednalo se především o oznámení na osoby bez ochranných prostředků dýchacích cest a shromažďování větších skupin osob na veřejnosti, často spojené s konzumací alkoholu u výdejních okének. Správnímu orgánu předali strážníci 3 oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví. V ostatních případech již strážníci na místě nezjistili žádné pochybení. V průběhu své vlastní hlídkové činnosti strážníci nezjistili žádné další porušení platných mimořádných opatření.

 

Strážníci obecní policie nejsou v současné době oprávněni řešit porušení krizových opatření příkazem na místě. Poslaneckou sněmovnou schválený návrh zákona o oprávnění Policie ČR a obecní policie ukládat příkazem na místě pokuty za porušení krizových a mimořádných opatření by měl senát projednávat jako bod č. 10 na své 20. schůzi, která bude zahájena 16. 4. 2020.

 

Autor: Mgr. Věra Školková