Českobudějovičtí strážníci dohlížejí na dodržování krizových a mimořádných opatření

Českobudějovičtí strážníci se v současné době zaměřují především na kontrolu dodržování krizových a mimořádných opatření. V rámci naší činnosti se snažíme o to, abychom pomohli zabránit šíření viru SARS-CoV-2 na území jihočeské metropole. Vyzýváme proto všechny občany i návštěvníky města, dodržujte krizová a mimořádná opatření, buďte ohleduplní ke svému okolí.

Strážníci městské policie v rámci své běžné hlídkové činnosti dohlížejí na dodržování aktuálně platných krizových a mimořádných opatření. Nejvíce se zaměřují na užívání ochrany dýchacích cest, zákaz volného pohybu osob, zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb, nebo zákaz přítomnosti osob v provozovnách stravovacích služeb. Strážníci denně zkontrolují více než 50 těchto provozoven, mezi něž patří i obchodní centra. Přitom však nezapomínají ani na kontroly dalších platných krizových a mimořádných opatření, jako je zákaz nočního vycházení, platný od 0:00 hod. 28. října 2020.

Krizové opatření, platné od 28. října 2020 do 3. listopadu 2020, zakazuje volný pohyb osob na území České republiky mimo jiné s výjimkou návštěvy hřbitovů. Strážníci městské policie proto v souvislosti s blížící se Památkou zesnulých se v příštích dnech zaměří i na kontroly hřbitovů na území města. Památka zesnulých je bohužel příležitostí pro osoby, které na pietních místech páchají trestnou činnost. Strážníci budou svou přítomností působit preventivně především proti možným krádežím pietních předmětů a osobních věcí návštěvníků. Dále budou dohlížet na případný vandalismus a narušování veřejného pořádku, jakož i na dodržování platných mimořádných a krizových opatření.

V období 5. – 27. října zjistili strážníci městské policie 63 přestupků, spáchaných porušením některé z povinností stanovené krizovým zákonem (v případě porušení krizového opatření) nebo zákonem o ochraně veřejného zdraví (v případě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví). Z toho vyřešili:

  • 42 přestupků domluvou
  • 18 přestupků pokutou příkazem na místě
  • 15 přestupků oznámí příslušnému správnímu orgánu

V tomto období přijala městská policie na linku 156 celkem 52 oznámení na porušování krizových nebo mimořádných opatření. Nejčastěji se jednalo o:

  • nedodržování nařízení užívání ochrany dýchacích cest (roušek) – 27 oznámení (dle aktuálně platného krizového opatření),
  • od 12. října platného zákazu požívání alkoholu na veřejně přístupných místech – 16 oznámení
  • porušení zákazu přítomnosti osob v provozovnách stravovacích služeb – 7 oznámení
  • pobyt většího počtu osob na veřejně přístupných místech (shlukování), než je povoleno platným nařízením – 8 oznámení

 

Autor: Mgr. Věra Školková