Českobudějovičtí strážníci a dobrovolníci jsou připraveni dohlédnout na bezpečné přecházení dětí přes přechody i v poslední školní den

Českobudějovičtí strážníci i proškolení dobrovolníci dohlížejí na bezpečné přecházení dětí po vybraných přechodech pro chodce během celého školního roku. Poslední školní den je však specifický v tom, že většina dětí se již vidí na letních prázdninách a jejich pozornost je nižší. Tím vzniká prostor pro chybu a riziko možného střetu chodce s vozidlem razantně stoupá. V letošním roce připadá konec školního roku na čtvrtek 30. června. Strážníci budou v tento den připraveni na přechodech i v době, kdy budou žáci školy opouštět. Hlídky městské policie budou rozmístěny u komplikovanějších přechodů, zejména na čtyřproudých komunikacích. Dobrovolníci se objeví na dalších sedmi místech, stejně jako v předchozím školním roce.

Na zajištění bezpečnosti děti a mládeže dohlédnou kromě strážníků i asistenti prevence kriminality u dalších třech základních škol.